Over Ons

Jojanneke Heidema - Voorzitter

Tijdens mijn opleiding tot kinderarts heb ik de kans gehad om 3 maanden van mijn opleiding in Malawi te doen. Deze tijd was voor mij een enorme levenservaring. Op medische gebied heb ik geleerd hoe om te gaan met medische situaties zonder de gebruikelijke diagnostische en therapeutische mogelijkheden. Ik heb enorme bewondering gekregen hoe met zo'n klein budget zo een ongelofelijke zorg geleverd kan worden, door de kennis en inzet van een zeer gemotiveerd team. Ik heb bewondering voor de moeders en de kinderen die ondanks de enorm slechte levensomstandigheden en de verliezen die ze moeten meemaken, toch een opgewekte en positieve levensinstelling kunnen bewaren. Die altijd in zijn voor een spelletje of een vriendelijk woord, en die er met zijn allen het beste van weten te maken. "Samenleving" is woord dat zoveel meer toepasselijk is in Malawi dan in onze westerse wereld.

De drie maanden in Afrika hebben mij bewust gemaakt van mijn wil iets goeds voor deze mensen te doen. Vanuit mijn vakgebied sta ik het dichtst bij de medische zorg, waar door nijpende tekorten veel hoognoodzakelijke zorg niet geleverd kan worden. Door middel van de Stichting Medulawi hoop ik samen een steentje bij te kunnen dragen de medische zorg te verbeteren. Door onderwijs te financieren hoop ik de allerarmsten een kans op de toekomst te kunnen geven.

Merel van Loon - Secretaris

In 2003 heb ik als basisarts gewerkt in een missieziekenhuis in Papua, Indonesië. Ik werd gegrepen door de armoede van de mensen en werd tevens geconfronteerd met de beperkte middelen die er waren om de mensen van medische zorg te kunnen voorzien. De ontdekking dat je met creatief en efficiënt gebruik van de beperkte middelen veel mensen toch goed kunt behandelen was een eye-opener. De optimistische en open levenshouding van de mensen en in het bijzonder van de kinderen vond ik heel ontwapenend.

Toen ik in 2007-2008 in Blantyre, Malawi, werkte, heb ik dit opnieuw ervaren. Ik werkte op de kinderafdeling in een regeringsziekenhuis, waar de middelen door de overheid werden verzorgd en gefinancierd. De voorzieningen waren in dit ziekenhuis zeer beperkt aanwezig. Gelukkig was de kinderafdeling relatief goed geoutilleerd vergeleken met de rest van het ziekenhuis dankzij sponsoring vanuit Engeland. Dit heeft me doen realiseren dat sponsorgelden, mits goed geïnvesteerd, wel degelijk kunnen bijdragen aan betere medische zorg. Zo waren er extra verpleegkundigen aangesteld, waardoor we de drukte tijdens de onregelmatige uren net aan konden. Er waren extra zuurstofconcentrators, waardoor de kinderen die extra zuurstof nodig hadden dit vaak wel konden krijgen. En zo zijn er nog meer investeringen te noemen die voor veel kinderen net het verschil maakten tussen overlijden en overleven.

Door deze ervaring ben ik ervan overtuigd geraakt dat we met de juiste investeringen een verschil kunnen maken voor in elk geval een groep mensen, die onder zeer erbarmelijke omstandigheden moeten overleven. Mijn doel is om dat met deze stichting te bewerkstelligen.

Janneke van der Kamp - Penningmeester

Ik heb zelf uitgebreid gebruik gemaakt van allerlei vormen van educatie; na de Montessori basis- en middelbare school heb ik Scheikunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en viool aan het Conservatorium van Rotterdam, en vervolgens heb ik na een paar jaar werken nog een MBA opleiding gevolgd in Frankrijk. Mede door deze uitgebreide scholing heb ik nu veel mogelijkheden en (voor mij) interessante banen; eerst in de strategie consulting, en nu sinds 2003 bij Novartis Pharma.

Het feit dat veel kinderen in Malawi niet eens de mogelijkheid krijgen een middelbare school opleiding te volgen staat hier natuurlijk mee in een heel schril contrast. Toen ik in maart 2008 in Malawi was werd voor mij ook 'life' bevestigd hoe sterk dit gebrek aan opleiding en de armoede in Malawi een vicieuze cirkel vormen: doordat de mensen laagopgeleid zijn hebben ze niet de capaciteiten om significante bedrijfsactiviteiten op te zetten, en daardoor is er weinig of geen economische groei. Om een voorbeeld te noemen: wat er aan toeristische bedrijfjes in Malawi is (heel weinig) wordt gerund door buitenlanders.

Ik denk dat we door het financieren van schoolgeld van kinderen in Malawi kunnen bijdragen aan het doorbreken van deze vicieuze cirkel, vandaar mijn passie voor Stichting Medulawi!

Onze Vrijwilligers in Malawi

In Malawi zijn er diverse mensen die hun uiterste best doen om het geld van Stichting Medulawi nuttig te besteden. De vrijwilligers in Malawi werken niet alleen voor Medulawi, maar ook voor onze zusterverenigingen Nchima Trust uit Engeland en Passo Fundo uit Duitsland. De middelbare schoolkinderen worden geselecteerd en begeleid door Rosena Kazembe.

Frank Mkhumba, James Kambwiri and Diekens Binali selecteren en ondersteunen de studenten voor het tertiair onderwijs.

Rosena Kazembe

Rosena is sinds 2008 als vrijwilliger actief voor aanvankelijk alleen Nchima Trust. Inmiddels doet zij ook werk voor Passo Fundo en Medulawi. Zij werkt als secretaresse voor een elektriciteitsbedrijf, maar 4-5 dagen per maand werkt zij als vrijwilliger. Zij selecteert en begeleid dan de kinderen die een beurs krijgen voor een middelbare schoolopleiding.

Frank Mkhumba

Frank studeerde op een Nchima Trust beurs Social Sciences, omdat zijn familie het geld er niet voor had. Al tijdens zijn studie zette hij zich in voor Nchima Trust, wat hij ook na zijn studie is blijven doen. Hij werkt voor een staatsbedrijf dat kleine bedrijfjes in Malawi helpt bij het opzetten en runnen van hun bedrijfje. Daarnaast doet hij vrijwillig de financiën van Nchima Trust, helpt hij hen bij community work en selecteert en begeleidt hij de kinderen bij hun opleiding na de middelbare school.

James Kambwiri

I am James Kambwiri, born on 3rd March 1983 in Blantyre District, Malawi , Southern part of Africa. I am married and have two children: the girl is Jemimah, 5 years old now, and the boy Lingalithu, 3 years old now. My wife's name is Ephrida. I studied Biomedical Sciences at Malamulo College of Health Sciences in 2014, currently I am working as laboratory Technician at Blantyre Adventist Hospital. My studies were sponsored by Nchima Trust. I have been doing the work of Nchima Trust since 2016 during my free time at my workplace. My nature of work allows me to have some leave days since some days I work night shift. It has been my passion to help the needy students under the Nchima Trust, Passo Fundo and Medulawi scholarship.

Diekens Binali

I work as Partnership Program Manager for Oxfam, Southern Africa, responsible for ensuring that Oxfam activities in southern Africa are partner-led, thereby achieving co-creation and localization. My highest qualification is Master of Philosophy in Health Sciences.

On the sideline, I volunteer as Nchima Trust representative for Colleges in the Central Region. As someone from a humble background, my motivation for this noble task is to support students sponsored by the trust to ensure that they benefit the most from the sponsorship support they obtain. What keeps me going is the very fact that if it were not for the trust to sponsor me during the time I was doing my first degree. I could have dropped out since there was no one to sponsor my studies as such. With my support to Nchima Trust, Passo Fundo and Medulawi students I take part in ensuring that adversities that the students face are minimized, which will help them to excel and be responsible citizens in future.

Robin Broadhead

Robin is gepensioneerd kinderarts. Oorspronkelijk komt hij uit Engeland, maar hij woont al decennia in Malawi en heeft daar lange tijd gewerkt als kinderarts. Robin is aanwezig bij de maandelijkse vergaderingen van het lokale team, voorziet hen van advies en houdt zicht op de financiën.

Zusterorganisaties

Nchima Trust (www.nchimatrust.org) is een Britse organisatie die in 1962 is opgericht en zich focust op educatie van jongeren en initiatieven die door mensen op het platteland worden geïnitieerd ten behoeve van de lokale gemeenschap. Veel bestuursleden hebben jarenlang zelf in Malawi gewoond en kennen het land en de omstandigheden goed en hebben nog veel connecties ter plaatse. Zij hebben zeer frequent contact met het lokale team.

Studienförderung Passo Fundo (www.passofundo.de) is een Duitse organisatie die in Brazilië, Kenia en in Malawi beurzen voor jongeren beschikbaar stelt die een vervolgopleiding willen volgen, maar daar zelf de financiële middelen niet voor hebben.