Onderwijs

Middelbare School

Jaarlijks volgen 55-65 kinderen met een beurs van Stichting Medulawi een middelbare schoolopleiding. Deze kinderen zijn verdeeld over twee boarding schools in Thyolo en Luchenza. De kinderen worden geselecteerd en gevolgd door ons team van vrijwilligers in Malawi: Rosena, Frank, James en Diekens.

In Malawi krijgen kinderen op basis van hun resultaten een school toegewezen. Omdat er op kostscholen het beste onderwijs wordt gegeven en kinderen niet thuis gehouden kunnen worden om mee te helpen op het land, worden de kinderen met de beste cijfers op kostscholen geplaatst. De kosten hiervoor zijn ongeveer €250,- per jaar. Dat is inclusief verblijf, eten, schoolgeld en schoolbenodigdheden, zoals studieboeken en een uniform. Voor ouders die onder de armoedegrens leven, is dit bedrag niet op te brengen. De kinderen komen netjes naar de geplaatste school, maar kunnen het schoolgeld niet betalen. Het hoofd van de school draagt die kinderen dan voor aan ons team, omdat hij ze anders helaas niet op school kan houden, ondanks hun goede cijfers en inzet. Rosena interviewt de kinderen en gaat op verrassingsbezoek in het dorp van de kinderen om hun verhalen te verifiëren. Vervolgens besluit zij of de kinderen in aanmerking komen voor een studiebeurs. Als ze een beurs toegewezen krijgen, worden de kinderen ieder kwartaal door Rosena op school bezocht om hun voortgang in de gaten te houden.

Stichting Medulawi heeft voor kostscholen gekozen, omdat dit garandeert dat de kinderen inderdaad naar school komen. Zowel schoolgeld als andere benodigdheden, zoals studieboeken en een uniform, worden door Medulawi gefinancierd.

Beide scholen in Thyolo en Luchenza hebben een uitstekend slagingspercentage van respectievelijk 87% en 79%. Ze worden bestuurd door zeer gedreven schoolhoofden, die hun best doen om met de weinig beschikbare middelen een zo goed mogelijk opleidingsklimaat te bieden.

Lunchproject

In Malawi hebben de jongens een beter slagingspercentage dan de meisjes. Dat komt waarschijnlijk doordat meisjes vaker thuis worden gehouden van school dan jongens, zodat ze kunnen helpen in de huishouding of op het land. De dagschool van Ntambanyama heeft daarom een lunchproject opgestart voor meisjes in het eindexamenjaar. De meisjes krijgen in de laatste maanden voor het eindexamen een lunch aangeboden, op voorwaarde dat ze daarna nog 2 uur langer op school blijven om te studeren onder begeleiding van een docent. Stichting Medulawi financiert dit lunchproject. Sinds de start van het project is het slagingspercentage onder de meisjes goed gestegen.

Tertiair onderwijs

Medulawi heeft haar primaire focus op het voortgezet onderwijs gericht. Toch nemen wij af en toe studenten aan voor tertiair onderwijs, bijvoorbeeld als zij ook een beurs van Medulawi hebben gekregen voor het voortgezet onderwijs, of als zij erg gemotiveerd zijn en een duidelijk doel voor ogen hebben. Het kan een beurs zijn voor een beroepsopleiding, maar ook voor een college of een universitaire opleiding. Studenten moeten hier zelf een beursaanvraag voor indienen. Deze jongeren krijgen eerst een interview met een van de vrijwilligers die de tertiaire studenten steunen. Dat zijn Frank Mkhumba, James Kambwiri and Diekens Binali. Als de student gemotiveerd is, goede schoolresultaten heeft, een toekomstplan voor ogen heeft en kan aantonen dat er te weinig financiële middelen zijn om zelf de studie te bekostigen, krijgen zij een beurs toegewezen.

Medulawi werkt nauw samen met de Duitse organisatie Passo Fundo en de Engelse organisatie Nchima Trust, die ook regelmatig voor ex-middelbare schoolstudenten van Medulawi de vervolgopleiding financieren. Naast een studiebeurs ontvangen de studenten jaarlijks een kleine toelage voor de kosten van hun levensonderhoud. Omdat de meesten van ver komen, moeten zij een kamer huren en zelf in hun maaltijden voorzien. Velen hebben een bijbaantje, maar vanwege de lock downs als gevolg van het Coronavirus was er afgelopen jaar niet veel werk. Veel studenten hadden het daarom zwaar en dus is de toelage wat verhoogd. De studenten houden ons halfjaarlijks op de hoogte van hun studievorderingen, de activiteiten die zij doen en hoe zij het verder maken. Ook wordt er jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd, waar alle studenten, die een beurs krijgen van een van de drie stichtingen samen komen om ervaringen uit te wisselen en elkaar te motiveren. Medulawi heeft meestal 4-7 studenten die een beurs krijgen voor een tertiaire opleiding.