Stichting Medulawi

Wat doet Stichting Medulawi?

Stichting Medulawi heeft als doelstelling Educatie en Gezondheidszorg voor kinderen in Malawi te verbeteren. Deze doelstelling wordt bereikt door:

  • Het financieren van schoolgeld en beroepsscholing van jongeren van wie de familie dit niet zelf kan betalen.
  • Het financieren van aanvullend medisch personeel binnen bestaande ziekenhuizen.
  • Het financieren van materialen die de zorg en het onderwijs ten goede komen.

Over Malawi

Malawi is het armste burgeroorlog vrije land ter wereld. Meer dan 65% van de bevolking leeft onder de armoedegrens en verdient minder dan $1,90 per dag.

Toch waren er ook lichtpuntjes de afgelopen 20 jaar: de gemiddelde levensverwachting is gestegen van 48 jaar in 2006 naar 63 jaar in 2021, wat mede komt door de goede verspreiding van HIV-medicatie. Ook is de zuigelingensterfte in de laatste 20 jaar gehalveerd naar 38/1000 levendgeborenen. Het percentage volwassenen met HIV is gedaald van 16% naar 9,5%.

Waarom Onderwijs?

Ongeveer 40% van de mensen in Malawi is analfabeet. Hoewel de lagere school gratis is, zijn de klassen overvol (meer dan 100 kinderen per klas is een normale zaak). Aangezien de middelbare school niet gratis is, is dit onderwijs helaas slechts voor een kleine elite beschikbaar. Mede hierdoor houdt de armoede in Malawi zichzelf in stand. Stichting Medulawi wil deze vicieuze cirkel doorbreken door middelbaar en beroepsonderwijs op bestaande scholen te financieren voor gemotiveerde kinderen, die hier anders geen toegang toe zouden hebben.

Waarom Gezondheidszorg?

Hoewel er hard gewerkt wordt om de kindersterfte terug te brengen, is de kindersterfte nog altijd hoog. 8,3% van de kinderen sterft voor het 5e levensjaar. Tekort aan personeel is een belangrijk probleem in de Malawiaanse gezondheidszorg. Eén verpleegkundige per 100 kinderen is geen uitzondering. Hierdoor sterven veel kinderen onnodig. De stichting financiert extra personeel voor de bestaande ziekenhuizen en helpt bij de voorziening van medische apparatuur en hulpmiddelen.

Waarom Stichting Medulawi?

Wij garanderen dat 100% van uw bijdrage besteed wordt aan de projecten. Doordat wij alleen met vrijwilligers werken, zijn er nauwelijks overhead kosten. De kosten die er zijn worden door de oprichters zelf betaald. Bekenden van ons die in Malawi werkzaam zijn, zien erop toe dat uw bijdrage ook daadwerkelijk terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben.