Over Ons

Jojanneke Heidema - Voorzitter

Tijdens mijn opleiding tot kinderarts heb ik de kans gehad om 3 maanden van mijn opleiding in Malawi te doen. Deze tijd was voor mij een enorme levenservaring. Op medische gebied heb ik geleerd hoe om te gaan met medische situaties zonder de gebruikelijke diagnostische en therapeutische mogelijkheden. Ik heb enorme bewondering gekregen hoe met zo'n klein budget zo een ongelofelijke zorg geleverd kan worden, door de kennis en inzet van een zeer gemotiveerd team. Ik heb bewondering voor de moeders en de kinderen die ondanks de enorm slechte levensomstandigheden en de verliezen die ze moeten meemaken, toch een opgewekte en positieve levensinstelling kunnen bewaren. Die altijd in zijn voor een spelletje of een vriendelijk woord, en die er met zijn allen het beste van weten te maken. "Samenleving" is woord dat zoveel meer toepasselijk is in Malawi dan in onze westerse wereld.

De drie maanden in Afrika hebben mij bewust gemaakt van mijn wil iets goeds voor deze mensen te doen. Vanuit mijn vakgebied sta ik het dichtst bij de medische zorg, waar door nijpende tekorten veel hoognoodzakelijke zorg niet geleverd kan worden. Door middel van de Stichting Medulawi hoop ik samen een steentje bij te kunnen dragen de medische zorg te verbeteren. Door onderwijs te financieren hoop ik de allerarmsten een kans op de toekomst te kunnen geven.

Merel van Loon - Secretaris

In 2003 heb ik als basisarts gewerkt in een missieziekenhuis in Papua, Indonesië. Ik werd gegrepen door de armoede van de mensen en werd tevens geconfronteerd met de beperkte middelen die er waren om de mensen van medische zorg te kunnen voorzien. De ontdekking dat je met creatief en efficiënt gebruik van de beperkte middelen veel mensen toch goed kunt behandelen was een eye-opener. De optimistische en open levenshouding van de mensen en in het bijzonder van de kinderen vond ik heel ontwapenend.

Toen ik in 2007-2008 in Blantyre, Malawi, werkte, heb ik dit opnieuw ervaren. Ik werkte op de kinderafdeling in een regeringsziekenhuis, waar de middelen door de overheid werden verzorgd en gefinancierd. De voorzieningen waren in dit ziekenhuis zeer beperkt aanwezig. Gelukkig was de kinderafdeling relatief goed geoutilleerd vergeleken met de rest van het ziekenhuis dankzij sponsoring vanuit Engeland. Dit heeft me doen realiseren dat sponsorgelden, mits goed geïnvesteerd, wel degelijk kunnen bijdragen aan betere medische zorg. Zo waren er extra verpleegkundigen aangesteld, waardoor we de drukte tijdens de onregelmatige uren net aan konden. Er waren extra zuurstofconcentrators, waardoor de kinderen die extra zuurstof nodig hadden dit vaak wel konden krijgen. En zo zijn er nog meer investeringen te noemen die voor veel kinderen net het verschil maakten tussen overlijden en overleven.

Door deze ervaring ben ik ervan overtuigd geraakt dat we met de juiste investeringen een verschil kunnen maken voor in elk geval een groep mensen, die onder zeer erbarmelijke omstandigheden moeten overleven. Mijn doel is om dat met deze stichting te bewerkstelligen. 

Janneke van der Kamp - Penningmeester

Ik heb zelf uitgebreid gebruik gemaakt van allerlei vormen van educatie; na de Montessori basis- en middelbare school heb ik Scheikunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en viool aan het Conservatorium van Rotterdam, en vervolgens heb ik na een paar jaar werken nog een MBA opleiding gevolgd in Frankrijk. Mede door deze uitgebreide scholing heb ik nu veel mogelijkheden en (voor mij) interessante banen; eerst in de strategie consulting, en nu sinds 2003 bij Novartis Pharma.

Het feit dat veel kinderen in Malawi niet eens de mogelijkheid krijgen een middelbare school opleiding te volgen staat hier natuurlijk mee in een heel schril contrast. Toen ik in maart 2008 in Malawi was werd voor mij ook 'life' bevestigd hoe sterk dit gebrek aan opleiding en de armoede in Malawi een vicieuze cirkel vormen: doordat de mensen laagopgeleid zijn hebben ze niet de capaciteiten om significante bedrijfsactiviteiten op te zetten, en daardoor is er weinig of geen economische groei. Om een voorbeeld te noemen: wat er aan toeristische bedrijfjes in Malawi is (heel weinig) wordt gerund door buitenlanders.

Ik denk dat we door het financieren van schoolgeld van kinderen in Malawi kunnen bijdragen aan het doorbreken van deze vicieuze cirkel, vandaar mijn passie voor de Stichting Medulawi!

 

Onze vrijwilligers in Malawi

In Malawi zijn diverse mensen druk om het geld van Stichting Medulawi nuttig te besteden. De kinderen worden geselecteerd door Nchima Trust, dat verifieert dat alle kinderen inderdaad behoeftig zijn, en dat de kinderen iedere drie maanden bezoekt om hun voortgang in de gaten te houden. De mensen die geheel vrijwillig voor ons de kinderen begeleiden, zijn Rosena en Frank.

Rosena is via Jeannette in 2008 bij Nchima Trust gekomen. Zij werkt als secretaresse voor een electriciteitsbedrijf, maar 4-5 dagen per maand werkt zij vrijwillig voor Nchima. Dan selecteert zij de kinderen die naar de middelbare school gaan. Ze gaat langs de scholen om met de kinderen te praten en brengt dan een verrassingsbezoek aan het dorp van het kind om te checken of de vertelde verhalen kloppen.

Frank studeerde op een Nchima Trust beurs social sciences, omdat zijn familie het geld niet had. Al tijdens zijn studie zette hij zich in voor Nchima Trust, wat hij ook na zijn studie is blijven doen. Hij werkt voor een staatsbedrijf dat kleine bedrijfjes in Malawi helpt bij het opzetten en runnen van hun bedrijfje. Daarnaast doet hij vrijwillig de financiën van Nchima Trust, helpt hij hen bij community work en begeleidt hij de kinderen bij hun opleiding na de middelbare school.