Onderwijs

Middelbare School

In 2015 volgen 45 kinderen met een beurs van Stichting Medulawi een middelbare school opleiding. Deze kinderen zijn verdeeld over twee boarding schools in Thyolo en Luchenza. De kinderen worden geselecteerd en gevolgd door ons team in Malawi: Rosena en Frank.

In Malawi krijgen kinderen op basis van hun resultaten een school toegewezen. Omdat er op kostscholen het beste onderwijs wordt gegeven en kinderen niet thuis gehouden kunnen worden om mee te helpen op het land, worden de kinderen met de beste cijfers op boarding scholen geplaatst. De kosten hiervoor, ongeveer €250,-. Dat is inclusief verblijf, eten, schoolgeld als benodigheden, zoals studieboeken en een uniform. Voor ouders die onder de armoede grans leven, is dit bedrag niet op te brengen. De kinderen komen netjes naar de geplaatste school, maar kunnen het schoolgeld niet betalen. Het hoofd van de school draagt kinderen dan voor aan ons team, omdat hij ze anders helaas niet op school kan houden, ondanks hun goede cijfers en inzet. Rosena en Jeannie interviewen de kinderen en gaan op verrassingbezoek in het dorp van de kinderen om hun verhalen te verifiëren. Vervolgens worden de kinderen ieder kwartaal door één van hen bezocht om hun voortgang in de gaten te houden.

Stichting Medulawi heeft voor boarding schools gekozen, omdat dit garandeert dat de kinderen inderdaad naar school komen. Zowel schoolgeld als benodigheden, zoals studieboeken en een uniform, worden gefinancierd. 

Beide scholen in Thyolo en Luchenza hebben een uitstekend slagingspercentage van respectievelijk 87% en 79%. Ze worden bestuurd door zeer gedreven hoofden die hun best doen om met de weinig beschikbare middelen een zo goed mogelijk opleidingsklimaat te bieden. In 2014 hebben elf Medulawi studenten met goed gevolg eindexamen gedaan. 

Justen Mwake. Hij zit op dit moment in het vierde jaar. Hij is doof, wat het volgen van de lessen en communiceren moeilijk maakt. Toch is het hem met heel hard werken gelukt steeds zijn examens te halen.  Hijwil graag accountant of dokter worden.

 

Leraren opleiding

Stichting Medulawi heeft inmiddels aan vier studenten die de lerarenopleiding willen volgen een beurs verstrekt. Drie ervan zijn inmiddels afgestudeerd. Het is een opleiding van tweeënhalf jaar, die wordt gegeven op de Teacher Training Colleges van de DAPP (staat voor Development AID from People to People), een niet-gouvernementele organisatie die in Malawi, maar ook in enkele omringende landen, goed georganiseerde Teacher Training Colleges heeft opgezet. De studenten zullen na hun opleiding les gaan geven op basisscholen op het platteland. De jongeren die deze opleiding volgen zijn zelf meestal ook afkomstig van het platteland en gemotiveerd om terug te gaan. Behalve tot leraar worden deze mensen ook opgeleid tot “community developer”, een soort bemiddelaar en raadgever voor de gemeenschap. Veel studenten maken tijdens hun opleiding een enorme persoonlijke ontwikkeling door. Velen hebben voordat zij aan de opleiding beginnen een achtergestelde positie als wees of arme plattelandsbewoner. In tweeënhalf jaar tijd groeien zij ineens door naar een verantwoordelijke, maatschappelijke positie. Dit is iets dat de opleiding zich goed realiseert en waar dan ook goede begeleiding voor is. Er zijn twee redenen waarom we deze studenten graag steunen: ten eerste is er op de plattelandsscholen een groot tekort aan leraren en is het dus van groot belang voor de bevolking dat hiervoor leraren worden opgeleid. Ten tweede hebben deze studenten na hun opleiding gegarandeerd een baan, zodat zij, maar vaak ook hun familie, boven de armoedegrens kunnen uit groeien. 

Eliya David. Hij volgde zijn middelbare school opleiding met een beurs van Stichting Medulawi op de Madziabango Community Day Secondary School. Een kleine, afgelegen school in de regio Blantyre.. Hij behaalde zeer goede schoolresultaten. Na vele gesprekken met onze vrijwilligers ter plaatse, besloot hij dat hij leraar wilde worden. Vanwege zijn motivatie en zijn goede schoolresultaten hebben we besloten om hem ook hierbij financieel te steunen. In juni 2011 is hij met de opleiding bij de DAPP begonnen, en heeft inmiddels met goed resultaat zijn eindexmane behaald. Hij werkt op het platteland als docent.

 

Overige opleidingen

Momenteel krijgen drie voormalige middelbare school studenten van Medulawi een beurs om aan de Universiteit te studeren. Twee van hen gaan naar het BUnda college of Agriculture en 1 volgt een opleiding tot Accountant. Het succesverhaal van Chikwondi: 

Chikondi Phiri is nu 19 jaar oud en heeft via Medulawi eerst zijn middelbare schoolopleiding gedaan en vervolgens zijn eerste certificate in accountancy gehaald. Hij kwam voor mij naar Blantyre gereisd, om zijn verhaal voor Medulawi te vertellen.

In 2010 heeft hij zijn examens van de lagere school zo goed gedaan, dat hij van de regering naar Lucenza boarding school mocht. Alleen de beste van de klas mogen daarheen, de rest krijgt een plaats op de veel goedkopere dagscholen aangewezen. De boarding school is volgens Chikondi beter, omdat het onderwijs er veel beter is, en omdat je niet wordt afgeleid door klusjes thuis, maar de hele dag aan school kunt werken. Van zijn 4 broers en 1 zus, is hij de enige die mocht. Hoewel trots op zijn prestatie, hadden zijn ouders niet het geld om deze opleiding te betalen. Dan zijn er twee opties, of je vraagt “ de regering” of je toch naar de veel goedkopere dagschool mag, waar de opleiding minder goed is, of je hoopt op een beurs, van Medulawi of 1 van de andere organisaties. Chikondi was 1 van de gelukkige die via Medulawi een beurs kreeg, en met heel goede resultaten sloot hij in 2014 zijn eindexamen af. Hierna besloot hij, opnieuw via Medulawi een opleiding to accountant te volgen, via de DAPP vocational school. Dit is een 1 jarige opleiding en geeft je aan het einde een certificate in accountancy…dat wil zeggen als je je examen haalt. Er deden 8 kinderen examen, en maar 2 hebben het gehaald, waaronder Chikondi. Nu wil hij graag naar de universiteit om een degree in accountancy te halen. Uiteindelijk wil hij graag lesgeven. 

Chikondi komt uit een gezin met 6 kinderen, 5 jongens en een meisje. Hij heeft 2 oudere broers en een tweelingbroer, een jonger zusje van 14 en een broertje van 10. Zijn vader is ziek en kan daarom niet meer werken. Zijn moeder probeert de eindjes aan elkaar te knopen door kleine baantjes en handeltjes. Soms koopt ze een grote baal rijst om die in kleinere porties door te verkopen. Zijn oudste broer heeft alleen de lagere school afgemaakt en is toen op een kippenboerderij gaan werken. Dat verdient erg slecht. Zijn op een na oudste broer is nu een lagere school docent in Thyolo. Zijn tweelingbroer heeft te gelijk eindexamen gedaan, maar is alleen naar dagschool geweest, en heeft minder goed eindexamen gedaan. Ondanks dat hij wel geslaagd is, doet hij zijn examens dit jaar over, om te kijken of hij een betere score kan halen. Zijn jongste zus en broer zitten nog op school.

Chikondi komt uit James village in de buurt van Thyolo. Zijn familie woont in een wit stenen huisje met twee kamers. Ze slapen op matjes op de grond. Meestal eten ze nzima maar eigenlijk houdt hij meer van rijst :)  Medulawi helpt hem met zijn schoolgeld voor de universiteit, zodat hij uiteindelijk docent accountant kan worden, en zo kan helpen zijn familie te onderhouden. Het succesverhaal van Chikwondi: 

Als u meer over onze studenten wilt lezen, klik dan op onderstaande link

http://medulawi.blogspot.nl/p/informatie-over-de-studenten.html