Stichting Medulawi

Wat doet Stichting Medulawi

Stichting Medulawi heeft als doelstelling Educatie en Gezondheidszorg voor kinderen in Malawi te verbeteren. Deze doelstelling wordt bereikt door:

  • Het financieren van schoolgeld en beroepsscholing van jongeren van wie de familie dit niet zelf kan betalen.

  • Het financieren van aanvullend medisch personeel binnen bestaande ziekenhuizen.

  • Het financieren van materialen die de zorg en het onderwijs ten goede komen.

Over Malawi

Malawi is het armste burgeroorlogvrije land ter wereld. Meer dan 65% van de bevolking leeft onder de armoede grens. De gemiddelde leeftijdsverwachting is door de hoge prevalentie van HIV/AIDS momenteel ongeveer 54 jaar. Van de 16,7 miljoen inwoners zijn er naar schatting 2 miljoen wezen, die hun ouders veelal door HIV/AIDS hebben verloren.

Waarom onderwijs?

Ongeveer 40% van de mensen in Malawi is analfabeet. Hoewel de lagere school gratis is zijn de klassen overvol (meer dan 100 kinderen per klas is een normale zaak). Aangezien de middelbare school niet gratis is, is dit onderwijs helaas slechts voor een kleine elite beschikbaar. Mede hierdoor houdt de armoede in Malawi zichzelf in stand. Stichting Medulawi wil deze vicieuze cirkel doorbreken door middelbaar en beroeps onderwijs op bestaande scholen te financieren voor gemotiveerde kinderen, die hier anders geen toegang toe zouden hebben.

Waarom Gezondheidszorg?

Hoewel er hard gewerkt wordt om de kindersterfte terug te brengen, is de kindersterfte nog altijd hoog. 8,3 % van de kinderen sterft <5 jaar.  Tekort aan personeel is een belangrijk probleem in de Malawiaanse gezondheidszorg. Eén verpleegkundige per 100 kinderen is geen uitzondering. Hierdoor sterven veel kinderen onnodig. De stichting financiert extra personeel voor de bestaande ziekenhuizen, en helpt mee dat de meest noodszakelijk medicatie aanwezig is.

Waarom Stichting Medulawi?

Wij garanderen dat 100% van uw bijdrage besteed wordt aan de projecten. Doordat wij alleen met vrijwilligers werken, zijn er nauwelijks overhead kosten. De kosten die er zijn worden door de oprichters zelf betaald. Bekenden van ons die in Malawi werkzaam zijn, zien erop toe dat uw bijdrage ook daadwerkelijk terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben.